ایران در پیش از تاریخ

 

 

 

 

 

 

 

 

<< Previous

سفال دست ساز نوسنگی پیش از بکارگیری چرخ سفال- تل گپ فارس- هزاره پنجم پ م – موزه ملی ایران

Hand maid pottery before invention of pottery wheel- Tal Gap of Fars 5th millenium BC- National museum of Tehran

Next >>
اطلس تاریخ ایران
Photo: Hamid Sedghinezhad