ایران در پیش از تاریخ

 

 

 

 

 

 

 

 

<< Previous

درفش هاس استخوانی- تپه جلبر غرب ارومیه – هزاره ششم پیش از میلاد – موزه ارومیه

Jolbar teppe - 6th millenium BC- museum of Orumiah

Next >>
اطلس تاریخ ایران
Photo: Hamid Sedghinezhad