ایران در پیش از تاریخ

 

 

 

 

 

 

 

 

<< Previous

تزیینات طلایی هزاره اول پیش از میلاد – موزه آذربایجان

Gold work from 1st millenium BC- National museum of Tabriz

Next >>
اطلس تاریخ ایران
Photo: Hamid Sedghinezhad