ایران در پیش از تاریخ

 

 

 

 

 

 

 

 

<< Previous

مجسمه سفالی زن – رستم آباد گیلان- هزاره اول پیش از میلاد – موزه آذربایجان

Pottery woman- Rostam abad Gilan- 1st millenium BC- National museum of Tabriz

Next >>
اطلس تاریخ ایران
Photo: Hamid Sedghinezhad