ایران در پیش از تاریخ

 

 

 

 

 

 

 

 

<< Previous

پیکرکهای گلی انسانی و حیوانی- دیلمان-هزاره اول پ م موزه مقدم - مشابه پیکرک هزاره ششم پیش از میلاد تپه سنگ چخماق سمنان

Deilaman- Pottery statue-Moghaddam museum of Tehran

Next >>
اطلس تاریخ ایران
Photo: Hamid Sedghinezhad