ایران در پیش از تاریخ

 

 

 

 

 

 

 

 

<< Previous

ظروف سفال خاکستری-عصرآهن 1-2 اواخر هزاره دوم و اوایل هزاره اول – احتمالا دیلمان یا خوروین یا نهاوند

Grey pottery- 2nd millenium BC- Deilaman or Khovardin or Nahavand-? -National museum of Tehran

Next >>
اطلس تاریخ ایران
Photo: Hamid Sedghinezhad