ایران در پیش از تاریخ

 

 

 

 

 

 

 

 

<< Previous

ظرف سفالی ترکیبی کلورز-هزاره یکم پیش از میلاد- موزه ایران باستان. این ظرف بسیار دقیق ساخته شده و یکی از شاهکارهای مهندسی و هنری سه هزار سال پیش است. موقعیت چرخ ها طوری است که می توان ظرف را به سادگی خم کرد و از آبریز آن مایع درون ظرف را بیرون ریخت. از طرف دیگر محفظه ها به هم مرتبطند و با ریختن مایع حامل املاح در محفظه آخری، می توان به سادگی مایع تصفیه شده را از سمت آبریز دریافت کرد. همچنین طراحی ظرف طوری است که مایع درون ظرف تنها از آبریز بیرون می آید و با خم کردن ظرف، مایع از محفظه های دیگر به بیرون نمی ریزد.

ظرفی با کاربرد مشابه از قبرس یافت شده است

First millenium BC- National museum of Tehran
Water/wine cleaner system from 3000 years ago- By pouring liquid in the most right jar, you can have clean liquid in the left side as all jars are connected to each others and germs will remain in the right jar. Design of the angel of wheels is perfect to pour the liquid of from the head of the system.

 

Next >>
اطلس تاریخ ایران
Photo: Hamid Sedghinezhad