ایران در پیش از تاریخ

 

 

 

 

 

 

 

 

<< Previous

ماکت خانه- سنگ چخماق سمنان- هزاره 5 پیش از میلاد – موزه ایران باستان

A smal house maid by pottery- 5th millenium BC from Semnan- National museum of Tehran

Next >>
اطلس تاریخ ایران
Photo: Hamid Sedghinezhad