ایران در پیش از تاریخ

 

 

 

 

 

 

 

 

<< Previous

خمره بزرگ سفالی منقوش با نقش افزوده-گیان نهاوند- موزه ملی ایران

Large pottery jat with additional pieces- Gian Nahavand- National museum of Tehran

Next >>
اطلس تاریخ ایران
Photo: Hamid Sedghinezhad