ایران در پیش از تاریخ

 

 

 

 

 

 

 

 

<< Previous

بخشی از یک لوح گلی آغاز ایلامی- شهر سوخته- هزاره چهارم پیش از میلاد-گنجینه موزه ملی ایران

Pre Elimate tablets- Shahre Sukhte Sistan East Iran- 4th millenium BC- National museum of Tehran

Next >>
اطلس تاریخ ایران
Photo: Hamid Sedghinezhad