ایران در پیش از تاریخ

 

 

 

 

 

 

 

 

<< Previous

ظرف سفالی با نقش یوزپلنگ- ایغربلاغ تهران – هزاره چهارم پ م – موزه ملی ایران

Pottery with chittah drawing- 4th millenium BC- Tehran- National museum of Tehran

Next >>
اطلس تاریخ ایران
Photo: Hamid Sedghinezhad