ایران در پیش از تاریخ

 

 

 

 

 

 

 

 

<< Previous

لوح مسی با نقوش افسانه ای- لرستان – هزاره اول پیش از میلاد- موزه رضا عباسی

Copper plate- Luristan first millenium Bc- Reza Abbasi museum of Tehran

Next >>
اطلس تاریخ ایران
Photo: Hamid Sedghinezhad