ایران در پیش از تاریخ

 

 

 

 

 

 

 

 

<< Previous

ظرف سفالی سرخ منقوش دست ساز- محل کشف شمال فلات ایران – فرهنگ چشمه علی هزاره پنجم پیش از میلاد- موزه مقدم

Hand maid red pottery with paints- Cheshmeh Ali Ray- 5th millenium BC-Moghaddam museum of Tehran

Next >>
اطلس تاریخ ایران
Photo: Hamid Sedghinezhad