ایران در پیش از تاریخ

 

 

 

 

 

 

 

 

<< Previous

جعبه با درپوش از سنگ صابون سیاه با نقش کنده کاری شده - شهداد هزاره سوم پ م – موزه ملی ایران

Box maid by stone- Shahdad Kerman- 3rd millenium BC- National museum of Tehran

Next >>
اطلس تاریخ ایران
Photo: Hamid Sedghinezhad