ایران در پیش از تاریخ

 

 

 

 

 

 

 

 

<< Previous

بخشی از ظرف سفالی با نقش برجسته –اطراف کرمان- اوایل هزاره ششم پ م موزه ملی ایران

Curved pottery with additinal shapes- Kerman 6th millenium BC-National museum of Tehran

Next >>
اطلس تاریخ ایران
Photo: Hamid Sedghinezhad