ایران در پیش از تاریخ

 

 

 

 

 

 

 

 

<< Previous

ظرف پایه دار سفال نخودی-شمال فلات مرکزی ایران-هزاره چهارم پ م – موزه ملی ایران

Pottery north of Iran- 4th millenium Bc- National museum of Tehran

Next >>
اطلس تاریخ ایران
Photo: Hamid Sedghinezhad