ایران در پیش از تاریخ
كوهدشت لرستان

 

 

 

چندین محل پیش از تاریخ در كوه سارون در منطقه كوهدشت لرستان پیدا شده كه هومیان 2 یكی از معروف ترین آنها است. همچنین برد اسپید 1 كه واژه ای لری به معنی سنگ سفید است محل دیگری است كه آثار نوسنگی در آن نمایان شده است. آثار پیدا شده در هومیان 2 متعلق به فرا پارینه سنگی هستند ومحل دیگری به نام هومیان 1 آثار پارینه سنگی میانی دارد. در این منطقه با فاصله بسیار کم، آثار چهار دوره نوسنگی، فرا پارینه سنگی، پارینه سنگی پایانی و میانی را می توان مشاهده كرد.

یك پیرمرد 60 ساله اهل كوهدشت تعریف می كرد كه زمانی كه جوان بود در دامنه كوهی كنار روستایشان قطعاتی از طلا پیدا شده بود. كدخدای روستا مردان روستا را به گروههای مختلفی تقسیم كرد و كل دامنه كوه را كندند و به اندازه دو وانت عتیقه پیدا كردند.یك نفر هم از دربار آمد و همه آنها را خرید.مزدی كه او گرفته بود چند برابر مزدی بود كه از كار ساختمانی در این مدت می گرفت

 

 

 

 

منبع : ایران در پیش از تاریخ اثر دكتر ص م شهمیرزادی