ایران در پیش از تاریخ
ایران در دوران فرا پارینه سنگی -گرد آوری غذا 16000تا12000 پیش در ایران

 

 

 

در این دوره انسان علاوه بر غذایی كه برای خوردن فراهم میكرد مقداری را نیز ذخیره میكرد. عمل ذخیره سازی اكثرا با مواد غذایی كه منشا گیاهی داشتند انجام میگرفت،مانند غلات و حبوبات. در این دوره از داس برای دروی محصولات طبیعی گیاهی استفاده شد و عمل انتقال تجربه از نسلی به نسل بعد راحتتر انجام گرفت. اختراع داس نوعی تحول به وجود آورد و انسان كم كم وارد دوره نوسنگی شد.انسانها كوچ روی را كنار گذاشتند و ساكنین دایمی روستاها شدند و نظام اجتماعی كامل تری ایجاد كردند و به سوی تمدن امروزی قدم برداشتند.دوران گرد آوری غذا را دوران فراپارینه سنگی مینامند. این دوران در ایران به نام زارزی شناخته میشود و از شانزده هزار سال پیش تا دوازده هزار سال پیش ادامه دارد تا اینكه انسان وارد دوره تولید غذا میشود .از ویژگیهای ابزار این دوره استفاده از ریز تیغه ها میباشد كه عمدتا شكل هندسی دارند. دیگر مشخصه آن تركیب سنگ با اجناس دیگر مانند چوب و استخوان است كه به عنوان دسته برش دهنده ها استفاده میشد.دانه های غلات را با سنگهای ساب آسیاب میكردند.از صدف و سنگ لوازم تزیینی میساختند و از استخوان ابزاری مانند درفش.از این دوره غار پاسنگر لرستان ،غار خر و ورواسی كرمانشاه، چهار غار در دره هلیلان هرسین مناطقی در خوزستان و مرودشت فارس مورد مطالعه قرار گرفته‌اند

 

 

 

 

منبع : ایران در پیش از تاریخ اثر دكتر ص م شهمیرزادی