صفحه اصلی
 
غار كرفتو
 

 

 

 

این اثر باستانی طبیعی در 67 كیلومتری شمال غرب شهر دیواندره و شرق سقز قرار دارد. این غار آهكی در دوران سوم زمین شناسی شكل گرفته است. در طول سالیان اقوام مختلفی در آن سكونت كرده اند و آنها شكل غار را تغییر داده اند و میتوان این غار را در میان غارهای دست كن نیز به حساب آورد. در قسمت جلویی غار چهار طبقه معماری صخره ای و دست كن ایجاد شده است هر طبقه اتاقهای متعدد راهرو، پنجره و نورگیر دالان و پله های خود را دارد و این نشان از شناخت علم معماری توسط ساكنان باستانی این غار دارد. در برخی نقاط غار نقوش جانوران و گیاهان بر دیوارها نقاشی شده است.
در طبقه سوم كتیبه ای یونانی قرار دارد كه آسیب فراوان دیده است. در آن نوشته شده است این خانه هراكلس است، هر كس در آن وارد شود در امان است. احتمالا این غار مدتی مورد سكونت سلوكیان بوده است كه پس از فتوحات مهرداد دوم اشكانی رو به غرب در حال حركت بودند. ستون فقرات اصلی غار قریب به 750متر است در آن دالانها و اتاقهای متعددی وجود دارد و نقشه آن تاكنون تهیه نشده است. برخی دالانها سقفهای بلند دارد و برخی دیگر را باید سینه خیز رد كرد و افسانه های زیادی در مورد این غار نقل شده است. آثار به دست آمده در این غار از دوره پیش از تاریخ تا دوران اسلامی شناسایی شده است

 

 
 
مرفتو
سکونتگاه کرفتو
 
 
دید غار کرفتو به بیرون
 
 
 
کتیبه یونانی غار کرفتو

غار کرفتو


تصاویر: نگاره آیت اللهی

داخل غار کرفتو
اطلس تاریخ ایران