<<قبلی

ری باستان

ری باستان

ظروف سفالی منقوش دست ساز- شمال فلات ایران  - فرهنگ چشمه علی هزاره 5 پیش از میلاد

Pottery of Cheshmme-Ali Fifth millenuim B. C. - National Museum of Tehran

بعدی>>