اشكانیان
 
معدن مس زاغ دره صوغان
 

برگرفته از خبرگزاری میراث فرهنگی

http://www.chn.ir

به گزارش خبرگزاری میراث فرهنگی، در زاغ دره صوغان در شهرستان بافت بقایای معدن بزرگ مس کشف شد که از دوره باستان تا دوره اسلامی فعال بوده است. در این محل حدود هشتاد هزار تن سرباره مس انبار شده است که نشاندهنده وسعت کار این معدن است. این میزان سرباره مس در هیچ محوطه باستانی تاکنون دیده نشده است. آقای مهاجری نژاد باستان شناس و عضو هییت علمی پژوهشکده باستان شناسی تولید مس این معدن را با خلوص هفتاد درصد تخمین زده است. در این محل سفالهای دوره اشکانی، ساسانی، سلجوقی و ایلخانی نیز کشف شده است.
این محوطه با تپه یحیی به خط مستقیم 12 کیلومتر فاصله دارد. پیش از این منطقه باستانی اریسمان نطنز مهمترین منطقه باستانی کشف شده در تولید مس بوده است.

 

اطلس تاریخ ایران