اشکانیان

محوطه های اشکانی

سنگ نگاره های اشکانی

شاهان اشکانی


قلعه ضحاك آذربایجان
معبد آناهیتای كنگاور
قلعه ضحاك آذربایجان
معبد آناهیتای كنگاور
معبد مهر مراغه
معبد خورهه
معبد مهر مراغه
معبد خورهه
كوه خواجه-اوشدیم شهر اشكانی نسا
كوه خواجه-اوشدیم شهر اشكانی نسا
گوشا تپه
قبور دریاچه زریوار
ولیران دماوند
قبرستان چشمه سار زاغ دره صوغان
بنچاق اورامانات گرمی-منطقه باستانی اشكانی
تپه بولحیه  
مناطق مهم اشکانی بین النهرین
دورا اورپوس
پرستشگاه خورشید الحضر
پالمیرا
معبد انتوم اوروك
كاخ اشكانی آشور
كاخ نیپور كاخ سلوكیه
مناطق اشکانی افغانستان
آی خانوم افغانستان
بگرام افغانستان
طلا تپه افغانستان
 
 
اطلس تاریخ ایران