اشكانیان
اشك بیست وهفتم

بلاش چهارم - اشك بیست و هشتم

اشك بیست و نهم

بلاش چهارم احتمالا پسر بلاش سوم بود.آغاز كار او همزمان با آشفتگی ناشی از كشته شدن پی در پی دو امپراتور روم كمودوس و پرتیناكس بود .بلاش در این فرصت به آدیابنه حمله كرد و از دجله گذشت و رومیان را از دجله بیرون كرد.دو سال بعد سوروس به جبران این شكست به منطقه حمله كرد و بابل و سلوكیه را فتح كرد. سپس به تیسفون آمد و بلاش فرار كرد.سوروس به سربازان خود اجازه داد هرگونه میخواهند شهر را غارت كنند. او به دلیل قحطی از حمله گسترده تر پشیمان شد

 

اتفاقات مهم در دوره شاهنشاهی

تاریخ

بر تخت نشینی بلاش چهارم
190میلادی
حمله سوروس به بین النهرین و پاتك بلاش به او و فتح بین النهرین
195میلادی
حمله مجدد سوروس و فتح بین النهرین و تیسفون
197میلادی
پایان كار بلاش چهارم
209 میلادی