<< قبلی

اشکانیان

مجسمه ای که به اشتباه مجسمه باکوس یا دیو آل معرفی شده است.- موزه ملی ایران

باکوس خدای شراب یونان باستان است و ظاهری کاملا متفاوت دارد.

این مجسمه یک بازیگر تئاتر را نشان می دهد که ماسک بر چهره دارد. این نوع نمایش در قرن چهارم پیش از میلاد مرسوم بوده و نمونه های مشابه آن در سراسر دنیای هلنیستی از شمال روسیه تا اسپانیا کشف شده اند. همه مجسمه های مشابه در حال نشان دادن صحنه ای از یک تئاتر کمدی کلاسیک یونانی هستند. تنها نمونه موجود در موزه ایران باستان به اشتباه، به باکوس یا دیو آل منصوب شده است . بخشی از نمونه های یافت شده مشابه در زیر دیده می شود.

مجسمه باکوس (دیونسیوس) در موزه لوور

مجسمه فوق را می توان مربوط به خیمه شب بازی دانست. مشابه این مجسمه از مناطق دیگری بدست آمده که در زیر مشاهده میکنید .

بعدی>>

ایتالیا

ایتالیا

آی خانوم افغانستان

آنتالیا

ایتالیا

 

پمپی ایتالیا

-

مصر

آتن

بریتیش موزه

روم ایتالیا

آتن

یونان

جنوب ایتالیا

یونان

یونان

یونان

یونان

یونان

یونان

آتن

کوزه جنوب ایتالیا

کوزه جنوب ایتالیا

کوزه جنوب ایتالیا

کوزه جنوب ایتالیا

 

کوزه جنوب ایتالیا


مجسمه های مشابه موزه متروپولیتن از سده چهارم پیش ازمیلاد - آتن. - مجسمه ازبازیگران تئاتر