<< قبلی

اشکانیان

مجسمه زن از سنگ مرمر - دستان بر بدن جدا هستند
حدود 200 تا 100 پ م
هنر اشکانی

موزه شهر لایدن هلند - تصویر حمید صدقی نژاد

بعدی>>