<< قبلی

اشکانیان

مجسمه سازی در دوره اشکانی -

مجسمه زن – بین النهرین- قرن دوم میلادی - مجسمه مرمری از شاهزاده دوشفری دختر سنتروك پادشاه الحضر. او به حال نیایش با جامه های فاخر ایستاده و نوشته های آرامی پایه مجسمه نام و تبار اورا اشاره دارند. مجسمه پیش از جنگ زمانی در موزه بغداد نگه داری می شد

بعدی>>