<< قبلی

اشکانیان

مجسمه سازی در دوره اشکانی - مجسمه سنگی مرد- سده اول میلادی- ارتفاع 76 سانت

بعدی>>