اشكانیان
 
پالمیرا
 
 

شهر تاریخی پالمیرا در سوریه در جنوب دمشق قرار دارد. این شهر در مسیر راه تجاری مصر به بین النهرین قرار داشت و 4000 سال از رونق برخوردار بود. قسمتهای شهر به دوره های تاریخی مختلفی تعلق دارند و اشکانیان نیز در این شهر ساخت و سازهای متنوعی داشتند و هنر اشکانی در این شهر به خوبی به چشم میخورد. در دوره اشکانی در پی درگیریهای اشکانیان با رومیان این شهر رومیان بر شهر مسلط شدند و آنرا استانی از روم شرقی معرفی کردند. در دوره ساسانی با احداث شهرهای جدید ساسانی در بین النهرین، پالمیرا کم کم اهمیت خود را از دست داد.

پالمیرا در فهرست آثار میراث جهانی یونسکو ثبت شده است. معروف ترین بخشهای این شهر ستونهای سنگی طلایی رنگ آن و سالن سنگی نمایش شهر، معبد بل و دروازه شهر است. در سالهای اخیر گروههای مختلف باستان شناسی در این شهر فعالیت داشته اند.

 

تصاویر: سام رجبی

 

اطلس تاریخ ایران