اشكانیان
 
غذای دوره اشكانیان
 

آنچه در مورد غذای دوره اشكانی میدانیم از طریق تاریخنگاران رومی به ما رسیده است. ماركوس گاویوس ابیسیوس و ماركوس پرسیوی كاتو در این مورد مطالبی بیان كرده اند.

نان در دوره اشكانیان به صورت نانی محكم و سفت بوده كه شباهت زیادی با بیسكویتهای امروزه داشته است. این نان نسبت به نانهای نرم زمان بیشتری قابل نگه داری بوده و مخصوصا در زمان سفر و جنگ استقاده میشده است

سس گاروم كه برای سرو ماهی استفاده میشد. این سس را به ماهی میزدند و می خوردند

 

مرغ طبخ شده به روش اشكانی: اشكانیان نوعی غذا را با مرغ+شراب قرمز+برگ كرفس+زیره سیاه می پختند و با سس مخصوصی میخوردند

 

طبخ بره به روش اشكانی: این غذا از گوشت بره+آلو+پیاز+سس+روغن زیتون+كلم+سیر+فلفل+شراب سفید تهیه میشد. پس از مخلوط كردن این مواد غذا را میپختند

     

parthia.com

اطلس تاریخ ایران