اشکانیان

Princeton University Art Museum, August 2009

مجسمه سفالی بازیگر کمدی قرن دوم پیش از میلاد

مرجع تصویر