اشکانیان

احتمالا مجسمه مناندر است که در سده اولی پیش از میلاد تا سده اول میلادی ساخته شده و در حال تماشای مساک های نمایش است

Princeton University Art Museum

مرجع تصویر