اشکانیان


 

 

 

یکی دیگر از مجسمه های یافت شده از آتیک یونان که یک بازیگر تئاتر را نشان می دهد. او ماسک بازیگری نیز دارد. سده چهارم پیش از میلاد

مرجع تصویر