اشکانیان

مجسمه یک بازیگر- سده 5 یا 4 پیش از میلاد - یونان

مرجع تصویر