اشكانیان
 
گور معبد جزیره خارك
 
 

دو گور معبد متعلق به قرن اول و دوم میلادی همزمان با اواخر سلسله اشكانی-اوایل دوره ساسانی در جزیره خارك كشف شده است.این گورها در دامنه كوه خضر قرار دارند. این مقابر در دوره های بعدی مورد استفاده قرار گرفته اند و مخصوصا در دوره ای كه جزیره تحت اشغال هلندیها بوده تغییراتی در آنها داده شده است. در زاویه شمال شرقی یكی از آرامگاهها نقش برجسته ای قرار دارد كه شخصی رادر حالت ایستاده نشان میدهد. سبك معماری این قبرها بسیار شبیه معماری پارتی است. احتمالا این مقبره ها معبد نیز بوده اند و علاوه بر استفاده آیینی از آنها اجساد را نیز در تابوتهای چوبی درون این اتاقكها قرار میداده اند.

در ایران تنها در خارک گور معبد کشف شده است. نمونه های مشابه آن در نسا و پالمیر دیده میشود. واندربرگ عقیده دارد گورمعبد خارک به تدمریها تعلق دارد. سبک بنا اشکانی-ساسانی است. ورودی، قرنیز، ستون و سرستونها مشابه آثار اشکانی و ساسانی هستند. جایگاه تابوتها کشویی بوده و در میتوانستند تابوتهای چوبی را دربیاورند و احتمالا آنرا حمل کنند و به محل اصلی زندگی فرد ببرند.

 


پلان گورمعبد خارک

تصاویر: خبرگزاری مهر

برگرفته از کتاب
تدفین تابوتی در ایران باستان-احمد چایچی امیر خیز - محمد رضا سعیدی هرسینی
اطلس تاریخ ایران