اشكانیان

 

ولیران دماوند- گورهای اشکانی

منطقه ولیران در کنار شهر دماوند قرار دارد. در سال 1385طی کاوشهای اضطراری در این منطقه یک سایت اشکانی کشف شد. از این محوطه چهار ریتون سفالی و یک آمفورای سفالی در یک گورستان اشکانی و در لایه بالایی آثاری از دوره ساسانی به دست آمده است. همچنین هفت عدد سكه متعلق به مهرداد دوم، اردوان دوم، سنتروك و ارد اول در این سایت یافت شده است.
در گورستان چهار مدل تدفین اشکانی دیده شده است: گور خمره ،تدفین گور خمره ای، گور خاک کن ساده و گور سنگ چین. در این گورستان بیست و یک اسکلت انسان کاوش شده است. سه ریتون به شکل بز و یکی به شکل کفش است. در این گور همچنین ظروف و اشیا سفالی از جنس نقره، مفرغ و آهن شامل حلقه، انگشتر، النگو، سرنیزه، سرپیكان، زوبین، انواع چاقو، گوشواره سگك كمربند، انواه میخ و سوزن به دست آمده است. گورهای کشف شده در چند نوبت استفاده شده اند به این معنی که در تدفین جدید اسکلت های قدیمی را در حفره ای قرار میدادند و اسکلت جدید را در محوطه اصلی گور میگذاشتند. احتمالا این گورستان حدود سی سال مورد استفاده قرار میگرفت.

در این بخش همچنین هشت عدد سكه نقره مربوط به دوره ساسانیان، سه سكه متعلق به خسرو دوم و سه قطعه استروكا (سفال نوشته به خط پهلوی ساسانی) و تعدادی مهره از جنس سنگ عقیق، شیشه و قیر طبیعی و اشیا دیگری شامل سردوك، چاقو و سرپیكان كشف شد .

این منطقه به سرپرستی محمد رضا نعمتی کاوش شده است و یکی از معدود سایت های اشکانی داخل مرز ایران به شمار میرود. لازم به ذکر است این سایت پس از کاوش بدون حفاظ به حال خود رها شده است و در معرض تخریب قرار دارد.

 

تصاویر منطقه باستانی ولیران

:بازدید

شهریور90

منبع سایت خبرگزاری میراث فرهنگی