اشكانیان
 
چشمه سار- قبرستان بزرگ پارتی
 
 

قبرستان چشمه سار تخت جمشید در كنار شاهراه قدیم اصفهان واقع شده است. قبرستان در حدود یك كیلومتری شمال تخت جمشید و در حدود 200 متری جنوب شرقی چشمه ای قرار دارد كه آب آشامیدنی اهالی را تامین میكند. این قبرستان در سال 1939 در ضمن عملیات جاده سازی در فرو رفتگی كوه مرسی به طور تصادفی كشف شد. تدفینهای این محل از نوع گودالی و تابوتی است. این گورستان از نظر نظم و جهت قرارگیری تابوتها و مقایسه با دیگر مكانهای پارتی حایز اهمیت است. در این محل 31 عدد تدفین كشف شده است .

 

 

 

 


نقشه قبرهای چشمه سار

اطلس تاریخ ایران
تدفین تابوتی در ایران باستان-احمد چایچی امیر خیز - محمد رضا سعیدی هرسینی