<< قبلی

شوش

 image

تندیس داریوش بزرگ از سنگ گرانیت مصری ساخت مصر- محل کشف دروازه شرقی کاخ آپادانای شوش-اواخر سده ششم پ م –موزه ایران باستان

بعدی >>