<< قبلی

مقابر هخامنشی

مقبره های سنگی اطراف تخت جمشید

مقبره اردشیر دوم - کوه رحمت - درب مقبره توسط غارتگران تخریب شده است

بعدی >>