هخامنشیان


ساخت صفه تخت جمشید

 

ایجاد یک سطح صاف برای احداث کاخها بر روی آن از اولین مراحل ساختمانی بود که داریوش شروع کرد. به این صورت که ابتدا مقطعی به ابعاد 450*300 متر را تسطیح نمودند. برای این کار بیرون آمدگیها را بریدند و فرو رفتگیها را پر کردند. این صفه در قسمت مرکزی 18 متر از سطح دشت بالا تر است. قسمتهای داخلی صفه سنگ طبیعی کوه هستند و قسمتهای بیرونی آن که به چشم می آیند توسط سنگهای برش خورده ای شکل داده شده اند

جنوب صفه سنگ نبشته ای از داریوش به یادگار مانده که در آن اطلاعاتی در مورد چگونگی ساخت این بناها داده شده است

صفه تخت جمشید

اولین اقدامی که روی صفه شده است ساخت راه آبهای زیر زمینی برای هدایت آب سیلابهای جاری از کوه است که در شکل قسمتهایی از آنرا می بینید.این شبکه هدایت آب در تمام صفه قرار دارد و در زیر کاخها نهاده شده است. آب صفه رو به جنوب تخلیه می شده

صفه تخت جمشید

 
اطلس تاریخ ایران