<< قبلی

 

کاخ تچر

کاخ تچر

درگاهی های کاخ تچر به خاطر سنگی بودن و سنگین بودن نسبت به جاهای دیگر تخت جمشید سالم تر مانده اند

بعدی >>