هخامنشیان

کاخ تچر
 

تچر به معنی کاخ زمستانی یکی از اولین کاخهایی است که بر صفه تخت جمشید به دستور داریوش اول ساخته شد .سنگهای این بنا کاملا صیقل داده شده بود و تصویر در آنها انعکاس می یافت . این کاخ با ابعاد 40*30 متر در جهت شمالی جنوبی ساخته شده است . در مركز این كاخ تالاری12 ستونی که در طرفین به اتاقهایی متصل می شود قرار دارد و در سمت جنوب یک ایوان 8 ستونی دارد که یک پلکان دو طرفه به آن میرسد ودر طرفین پلکان نقش خدمتگزاران در حالی که خوراکی و ظروف غذا در دست دارند حک شده است

كتیبه ساسانی كاخ تچر

كاخ تچر

 

ستونهای کاخ از چوب بوده و هیچ اثری از آنها باقی نمانده است. کف اتاقها به رنگ قرمز بوده است. این رنگ ویژه دوره کاخ سازی داریوش میباشد. بر درگاههای تالار مرکزی نقش داریوش با خدمه اش دیده می شود. علاوه بر کتیبه های فراوان از زمان هخامنشیان چندین کتیبه ساسانی و اسلامی مختلف نیز در کاخ تچر دیده می شود. ظاهرا در این كاخ کورس نوشتن یادگاری از طرف بزرگان دوره های مختلف بر پا بوده است. نوشته های این کاخ همان نوشته های معروفی هستند که گروتفند آلمانی توسط آنها توانست برای نخستین بار چند کلمه ای از خط فارسی باستان را بخواند.

كاخ تچر

 

در کاخ تچر از دالانهای پر پیچ و خم خبری نیست و همه چیز به اندازه ساخته شده است. این کاخ محل زندگی داریوش بوده و پس از او نیز شاهان دیگر از آن استفاده کرده اند. دیوارهای کاخ از خشت خام بودند . از درگاههای فراوان کاخ تنها چهار درگاه در داشتند. بدلیل اینکه درگاهها و قابهای پنجره ها از سنگ بودند فرسایش زمانه تاثیر زیادی بر آنها نگذاشته است، و این کاخ از نظر اسکلت بندی یکی از سالم ترین کاخهای صفه تخت جمشید است

كاخ تچر

 

قسمت شمالی تالار اصلی به 5 اتاق می رسد و به 3 اتاق آن می توان مستقیم وارد شد. در دیوارهای شرقی و غربی اتاق بزرگ سمت راست دو در کاملا رو به رو ساخته شده است و در سمت شمال پستوی کوچکی پشت این درها قرار دارد. درگاههای شرقی و غربی هماهنگ نیستند ولی سنگ نگاره های آنها یکی است

كاخ تچر

 

قسمتی از راه پله غربی کاخ توسط اردشیر سوم ساخته شده است. اردشیر سوم شاه پنجم پس از داریوش اول بود و كارهای ساختمانی او در كاخ تچر نشان دهنده این امر است كه این كاخ همچنان مورد استفاده قرار داشته است.

كاخ تچر

اطلس تاریخ ایران