هخامنشیان
لوحهای گلی
 

تخت جمشید یکی از پایتختهای هخامنشیان بود و به دستور داریوش اول ساخته شد و شاهان بعدی نیز ساخت آنرا ادامه دادند. این بنای تاریخی توسط دانشگاه شیکاگو حفاری شد وپروفسور هرستفیلد و اشمیت از سال 1931تا1939 در آن مشغول حفاری بودند. در طول این زمان دو آرشیو از لوحهای گلی کشف شد.

 
 

آرشیو اول معروف به لوحهای دیوانی خزانه در بر گیرنده 139 لوح است و شامل اطلاعاتی در مورد پرداختهای بین سالهای 492و458پیش از میلاد است. آرشیو دیگر قدیمی تر و بزرگتر است و شامل 25000 تا 30000 لوح است که 7000 عدد از آنها خوانده شده و 5000 به چاپ رسیده است. این لوحها به زبان ایلامی زبان رسمی دربار هستند و شخصی به نام فرنکه زیر آنها را امضا کرده است.این فرد وزیر دربار بوده است.
در مجموعه گل نبشته های به دست آمده از باروی تخت جمشید برای اولین بار گل نبشته ای به خط پارسی باستان دیده شد.این کشف جدید نشان میدهد که این خط در مکاتبات روزمره نیز استفاده میشده است.

 
 

این لوحها از گل بودند واستفاده از آنها به این نحو بوده که با گل خیس آنها را شکل می دادند و روی میز سطح آنرا صاف می کردند. سپس با یک قلم روی آنها مطلب مورد نظر را می نوشتند و آنها را خشک می کردند. اگرچه شاه مقدونی به هنر و تاریخ ایران یکپارچه خیانت کرده است، ولی حمله او به ایران یک لطف هم داشته و وقتی آتش شهوت او تخت جمشید را می سوزانده این لوحها در زیر خاک پخته شده اند وتا امروز سالم مانده اند و اطلاعات با ارزشی از اتفاقات دوران هخامنشی به ما داده اند

 
 

پس از کشف این لوحها دانشگاه شیکاگو آنها را برای بازخوانی به عنوان قرض به آمریکا می برد و پس از انقلاب ایران دانشمندان فرهیخته آمریکایی از تیره شدن روابط ایران و آمریکا سوء استفاده می کنند و آنها را پیش خود نگه میدارند.در سالهای اخیر وقت پس دادن این لوحها به ایران رسیده است ولی دولت آمریكا در دادگاهی تصمیم گرفته است آنها را برای كمك به دولت صهیو نیستی به حراج بگذارد. زیرا دولت آمریكا با دولت ایران مشكلات سیاسی دارد و از این طریق می خواهد به ایران ضربه بزند، غافل از اینكه این لوحها به فرهنگ و مردم ایران تعلق دارند و ارزش آنها از یك بازی سیاسی بیشتر است. باید ببینیم سازمان میراث فرهنگی ایران برای بازپس گیری آنها چه زحمتی خواهد كشید و در این بازی چه نقشی را اجرا می كند

 

لوح گلی هخامنشی

لوح گلی هخامنشی

لوح گلی هخامنشی – موزه هنر و تاریخ ژنو سوییس

اطلس تاریخ ایران