هخامنشیان

پلکان ورودی
 

ورودی اصلی بنای تخت جمشید از پلکان مشهور دوطرفه ای در شمال غربی بنا است که به دستور خشایارشا ساخته شد. در ابتدا ورودی صفه از جنوب بوده و پس از ساخت پلکان اصلی از پلكان جنوبی برای کارهای ساختمانی استفاده می شده.

 

یک جفت پلکان قرینه با طراحی بسیار زیبا دشت مرودشت را تا ارتفاع 10/5 متر به بالا هدایت می کند و همسطح صفه تخت جمشید می شود. طول پله ها 7 متر و ارتفاع آنها 10وعرض آنها 38سانتیمتر است و از سنگهای بزرگ تراشیده شده اند و بدون ملات توسط بست روی هم قرار گرفته اند.دو پلکان قرینه پایینی هر کدام 63 پله دارند سپس توسط یک پا گرد 180درجه می چرخند و با 48 پله دیگر ادامه می یابند تا به ورودی دروازه ملل برسند. بنابراین در هر طرف 111 پله موجود است. این پلکان توسط کنگره های 64 سانتیمتری سنگی احاطه شده اند که نقش جانپناه مراجعین را دارند

 

اندازه پله ها به صورتی است که میهمانان و بزرگان به آرامی و با وقار وارد محوطه کاخها می شدند.در ضمن اسب نیز می تواند به راحتی از این پله ها بالا رود.

کپی از این پلکان در ورودی سازمان ملل ساخته شده است. بر اثر عبور و مرور مردم وفرسایش طبیعی این پلکان آسیبهایی دیده است و در چند نوبت آنرا بازسازی کرده اند

اطلس تاریخ ایران