<< قبلی

 اطراف تخت جمشید

نمای شمالی تخت جمشید از محل یکی از بناهای مخروبه متروکه شمالی

بعدی >>