<< قبلی

کاخ حرمسرا

كاخ حرمسرا

عمارت حرمسرا در جنوب کاخ هدیش قرار دارد و راه پله ای آندو را به هم وصل می کند

بعدی >>