<< قبلی

کاخ حرمسرا

سنگ بنای عمارت حرمسراسنگ بنای عمارت حرمسرا - شاه مقدونی یا از وجود این سنگ بناها بی اطلاع بودند یا آنقدر کارهای مهم تر در جاهای دیگر کاخها داشتند که فرصت پیدا کردن آنها را نیافته اند

بعدی >>