هخامنشیان
   
مقبره استر ومردخای
 

بنای كوچكی است كه در همدان قرار داردو یكی از مراكز زیارتی یهودیان است. این بنا ساختمانی آجری است با دری سنگی كوتاه نزدیك به یك متر كه در قرن 7 ساخته شده است.دیوارها پر از نوشته های عبری است و دو مقبره چوبی یكی متعلق به استر و دیگری متعلق به مردخای در زیر گنبد قرار دارد. داستان زندگی استر و مردخای در تورات ذكر شده است. ظاهرا استر همسر خشیارشا بوده است ونام اصلیش هدسه است. پس از اینكه به همسری خشیارشا در می آید به عنوان ملكه شناخته میشود. فردی به نام هامان خشیارشا را به یهودیان بد بین میكند و فرمان قتل عام آنها را میگیرد. مردخای عموی استر او را از این موضوع آگاه میكند و استر جلوی این قتل عام را میگیرد و خشیارشا را از این فرمان منصرف میكند.به این سبب این دو نفر توسط یهودیان گرامی داشته میشوند

 
 

تصاویر مقبره استر و مردخای در همدان


 
تصاویر اطلس تاریخ ایران
اطلس تاریخ ایران