<< قبلی

هخامنشیان

دو قطعه طلای تزیینی به شکل قوچ

دو قطعه طلای تزیینی به شکل قوچ- سده 6و5 پ م – موزه رضا عباسی            

بعدی >>