<< قبلی

هخامنشیان

سینی سنگی با دو دسته به شکل مرغابی- تخت جمشید – موزه ملی ایران

سینی سنگی با دو دسته به شکل مرغابی- تخت جمشید – موزه ملی ایران

 

بعدی >>