<< قبلی

هخامنشیان

کوزه سفالی با دسته به شکل بز-اواخر سده سوم پیش از میلاد-موزه رضا عباسی

کوزه سفالی با دسته به شکل بز-اواخر سده سوم پیش از میلاد-موزه رضا عباسی

بعدی >>